Imaging Engine

Imaging Engine

Wielozadaniowy RIP oferujący narzędzia kontrolne oraz rastry standardowe i specjalne. Różnorodność formatów wyjściowych umożliwia obsługę większości urządzeń: naświetlarek CtP (offset, flexo), CtF, prooferów i maszyn cyfrowych.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

+48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

+48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

Wielozadaniowy RIP oferujący narzędzia kontrolne oraz rastry standardowe i specjalne. Różnorodność formatów wyjściowych umożliwia obsługę większości urządzeń: naświetlarek CtP (offset, flexo), CtF, prooferów i maszyn cyfrowych.

FlexRIP integruje się w środowisku PC i Mac, działa niezależnie od urządzeń wyjściowych.

Imaging Engine - RIP dla każdego procesu druku
Imaging Engine to bazujący na FlexRIPie, wielokanałowy RIP o wielu zastosowaniach. Posiada narzędzia kontroli jakości oraz oferuje różne formaty wyjściowe dla szerokiej gamy naświetlarek do filmów i płyt, dla prooferów oraz maszyn cyfrowych.

FlexRIP jest niezależny od urządzeń wyjściowych oraz procesu prac i oferuje technologie rastrowania dla szerokiego zakresu procesów druku.

Nowy FlexRIP  współpracuje z technologią JDF.

Zalety:

 • Centralny RIP dla każdego workflow, rewolucyjna architektura RIP'a
 • Certyfikowane przez Adobe wejście PS/PDF
 • Program do softproofingu dla kontroli LPI/kątów, przyrostu punktu, separacji
 • Proof z rastrem - opatentowana technologia Microscopic Color Conversion
 • Kontrola przyrostu punktu(Intellicurve)
 • Możliwość równoczesnej obsługi wielu urządzeń wyjściowych
 • Kaleidoscope - program do zarządzania kolorem
 • ScreenManager - umożliwia tworzenie własnych niepowtarzalnych rastrów oraz pełną kontrolę parametrów

RIP dwukanałowy:

 1. Wejście postscriptowe (Adobe CertIn) (PS, PDF 1.6, EPS)
 2. Wejście Esko Native (GRS, PLA, ScopePDF)

Elastyczność dostarczania danych wejściowych:

 • HotFoldery
 • Apple Talk
 • NamedPipe
 • EskoLink

Obsługiwane formaty plików wejściowych:

 • PS (Adobe certified) composite i rozseparowany
 • PDF 1.6
 • EPS
 • DCS 2
 • Natywny format Esko-Graphics (z aplikacji takich jak: PackEdge, Plato, BackStage)

Możliwe formaty wyjściowe:

 • DCS2 (bez rastra i z rastrem)
 • 1 Bit TIFF (LZW, CCITT3, CCITT4, Packbits, FLATE)
 • PDF 1.6
 • 8-bit TIFF
 • Bitmap LEN
 • Bitmap RLD
 • Bitmap LP
 • CMYK TIFF
 • HP RTL
 • PS
 • HP Indigo JLYT
 • /E (driver Efi)

Moduły standardowe:

 • Intellicurve  (pozwala tworzyć krzywe przyrostu punktu, automatyzować proces doboru krzywych)
 • Import ICC profiles (pozwala importować profile ICC i używać ich w FlexProofie)
 • Status Monitor (pozwala kontrolować status FlexRIP'a, zaawansowanie procesu ripowania, możliwe jest udostępnienie sieciowe na komputerach PC)
 • History Viewer (tworzy historię zripowanych prac, możliwe jest udostępnienie sieciowe na komputerach PC)
 • ScopeViewer (przeglądarka zripowanych obrazów dla komputerów PC, możliwe jest udostępnienie sieciowe)

Moduły opcjonalne:

 • ScreenManager – narzędzie umożliwiające użytkownikowi tworzenie własnych rastrów z pełną kontrolą parametrów i transition points
 • ScreenFilter – narzędzie do tworzenia tabeli konwersji rastrów
 • IntellicurvePRO – zaawansowany program umożliwiający tworzenie krzywych kompensacyjnych DGC, tworzenie strategii automatyzujących stosowanie krzywych – SCRDGC, wygodniejszy interface, kompensacja na podstawie koloru, graficzne edytowanie krzywych
 • Kaleidoscope – program do zarządzania kolorem, kalibracji urządzeń wyjściowych, monitorów i prooferów
 • CIP3 – dla optymalizacji dystrybucji farb na maszynie drukującej, RIP może generować plik CIP3 dla maszyny

Rastry standardowe:

 • Circular
 • Fogra round
 • Square·
 • Elliptical

Rastry opcjonalne:

 • Groovy – poprawione rozprowadzanie farby w aplach, większa gęstość, redukcja zużycia farby
 • SambaFlex  – raster stochastyczny w światłach i cieniach, okrągły w tonach średnich
 • Monet  – stochastyczny dla flexo
 • Eccentric – dla druku na tekturach (m.in. dla uniknięcia efektu halo)
 • Euclidean