InkTools

InkTools

Nowa przeglądarka wyświetla precyzyjny podgląd obrazów, obejmujących dowolną liczbę separacji kolorów. Zobaczysz jak kolory dodatkowe i kolory CMYK prezentują się w nadruku bez konieczności wykonywania wydruków próbnych.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

+48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

+48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

InkTools dostępny jest w formie plug-in’u do Adobe Photoshop.


Drukarnie produkujące opakowania najczęściej używają innych zestawów farb niż standardowe (CMYK) dla wyeliminowania ryzyka fluktuacji kolorów przy dużych nakładach. Aby otrzymać mniejszą liczbę separacji, zdjęcia (najczęściej CMYK) muszą być przeseparowywane do niestandardowych zestawów farb.

Aby realistycznie zwizualizować na ekranie nakładanie się farb Pantone, program InkSwitch korzysta z opatentowanej technologii Esko-Graphics. InkSwitch dla separacji farb specjalnychanalizuje pełeny gamut każdego zdjęcia i oblicza nowy optymalny zestaw separacji odpowiadający oryginalnym kolorom. Ta operacja jest wykonywana precyzyjnie, na bazie doświadczenia zarządzania kolorem firmy Esko-Graphics (dawniej Barco Graphics). Dzięki temu,  często zanika konieczność wykonywania wydruków kontrolnych. Efekt zmiany farb w zdjęciu pokazywany jest na ekranie przed lub po zmianie separacji.

Ink Tolls rewolucjonizuje separowanie i edycję plików wielotonalnych. Zdjęcia CMYK mogą być łatwo rozseparowywane w dowolny zestaw kolorów. Możliwa jest praca na całym obrazie, selekcjach lub warstwach. Można również korzystać ze wszystkich efektów i filtrów Photoshopa.

Korzyści:

  • Olbrzymia oszczędność czasu przy tworzeniu zdjęć wielotonalnych z dodatkowymi separacjami
  • Obsługa warstw w Photoshopie
  • Zmniejszenie kosztów farb
  • Redukcja liczby zespołów drukujących, a w rezultacie oszczędność czasu i kosztów
  • Lepsza jakość przy użyciu farb specjalnych
  • Lepszy balans koloru
  • Lepsza kontrola gęstości farb
  • Lepsza kontrola przyrostu punktu