Wsparcie leasingowe z myślą o naszych klientach

Siemens Finance Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się spółką leasingową należącą do koncernu Siemens. Działa ona na polskim rynku od 1999 r. i od samego początku specjalizuje się w leasingu maszyn oraz urządzeń.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Siemens Finance wypracował atrakcyjny pakiet rozwiązań finansowych, który oferuje klientom Digiprint Sp. z o.o.
Oferta obejmuje następujące produkty:

Leasing operacyjny dla celów podatkowych

Leasing operacyjny to najpopularniejsza w Polsce forma leasingu, pozwalająca przedsiębiorcom obniżyć podstawę opodatkowania. Wszystkie opłaty leasingowe są wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Jest on usługą w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że każda rata leasingu obciążona jest stawką VAT w wysokości 23%. Rozliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych. Po zakończeniu podstawowego okresu leasingu Korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej wartość końcową, która jest zazwyczaj niższa od wartości rynkowej środka trwałego. Leasing operacyjny przede wszystkim zapewnia tarczę podatkową firmom wykazującym zyski: im niższa stawka amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem leasingu, tym większe korzyści podatkowe.

Leasing finansowy

Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego. Po zawarciu umowy leasingu Finansujący wystawia fakturę VAT na wartość wszystkich rat leasingowych. Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu niezależnie od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klienta w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu.

Pożyczka

Umowa na mocy prawa cywilnego, w której Siemens Finance jako pożyczkodawca zobowiązuje się oddać do dyspozycji Klienta określoną kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup maszyny, na wskazany w umowie okres czasu. Pożyczka, ze względu na swoją charakterystykę, jest często stosowana w przypadku możliwości uzyskania przez inwestora dotacji ze środków Unii Europejskiej. Produkt ten pozwala, w przeciwieństwie do umowy leasingu, na uzyskanie w stosunkowo krótkim czasie pełnej dotacji, ponieważ faktura zakupu środka trwałego wystawiana jest na inwestora a nie na firmę finansującą. W sytuacji, kiedy umowa dotycząca dotacji ze środków Unii Europejskiej nie jest jeszcze przez inwestora podpisana, Siemens Finance proponuje zawarcie najpierw klasycznej umowy leasingu, która umożliwi użytkowanie środka trwałego „od zaraz”, zostawiając jednocześnie inwestorowi możliwość dokonania konwersji umowy leasingu na umowę pożyczki w późniejszym terminie, pod warunkiem, że dotacja zostanie przyznana.

Podstawowe wyróżniki oferty Siemens Finance:

  • Uproszczona procedura przy zakupie do kwoty 125.000,00 EUR
  • Opłata wstępna od 0%
  • Czas trwania umowy od 12 do 120 miesięcy
  • Waluta: PLN, CHF, EUR
  • Brak opłat manipulacyjnych za przyznanie finansowania oraz zakończenie umowy