Automation Engine

Automation Engine

Automation Engine wyznacza standard w automatyzacji przepływu prac prepressu. Jest on serwerem workflow nowego typu, który jest prosty zarówno w obsłudze jak i zarządzaniu.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

+48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

+48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

Automation Engine wyznacza nowy standard w automatyzacji przepływu prac prepressu. Jest on serwerem workflow nowego typu, który jest prosty w obsłudze oraz zarządzaniu.

Automation Engine zapewnia wzrost wydajności i oszczędność czasu. Jest to narzędzie dla wszystkich, którzy pragną redukcji błędów oraz kosztów w produkcji.

Nowy, łatwiejszy sposób tworzenia workflow pozwala również na monitorowanie przepływu pracy.

Przykładowe operacje:

 • Automatyczny import Certin i PS-Fix, normalizacja plików PostScript 3 i PDF 1.6
 • OutRight, tworzenie plików PostScript 3 i PDF 1.6 dla postscriptowych urządzeń zewnętrznych lub podglądu.
 • Automatyczny montaż Step-and-Repeat etykietowy oraz na bazie pliku CAD
 • Moduł Report Maker pozwala stworzyć na bazie predefiniowanego wzorca raport z projektu. Report Maker obsługuje wszystkie powiązane z pracą dane z bazy SQL
 • LinkEdge ułatwia zebranie w jednym pliku archiwum wszystkich powiązanych dokumentów projektu, co upraszcza zarządzanie plikami oraz wymianę z innymi użytkownikami, pozwala też tworzyć pliki JPG i XML
 • ColorStitch automatyzuje proces nadlewkowania, dzięki obsłudze kolorów dodatkowych, lakierów i farb transparentnych oraz trappingu obiektów bitmapowych
 • Automation Engine Pilot zapewnia pełną kontrolę nad obiegiem danych oraz standaryzację nazewnictwa plików i folderów. Procesy mogą być uruchamiane za pomocą hotfolderów. Zarządzanie projektami odbywać się może za pomocą jobfolderów, które zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat zamówienia
 • Program Monitor zapewnia podgląd zachodzących procesów w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie backupu i przechowywanie danych
 • DeskPackAdd-on w pełni integruje operacje prepress z aplikacjami DTP jak Adobe Illustrator.DeskPackAdd-on może dzielić workflow tickets pomiędzy edytorami i aplikacjami DTP niezależnie od platformy (Mac lub PC)
 • Optymalizacja komunikacji pomiędzy projektantami i drukarzami oraz pomiędzy zmianami operatorów eliminuje powstawanie błędów