OpenColor

OpenColor

Błyskawiczne oraz rewolucyjne podejście do proofingu na rynku opakowań – wydajniejsze i dokładniejsze niż kiedykolwiek.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Łukasz Szymański

+48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

GMG OpenColor pomaga uzyskać znaczną optymalizację całego łańcucha procesu produkcji opakowań. Przy pomocy odbitek próbnych, które prezentują precyzyjnie zarówno czyste barwy dodatkowe jak i ich kombinacje podczas nadruku, jest teraz znacznie łatwiej przygotować i zweryfikować dane do druku. Kosztowne przestoje maszyny ze względu na nieprawidłowo drukujące płyty lub cylindry są już przeszłością.

Zalety oprogramowania

  • Stałość/zgodność: centralna baza danych dla bezpiecznego zarządzania barwami dodatkowymi zapewnia, że wszystkie połączone systemy GMG ColorProof używają tych samych danych opisujących barw
  • Elastyczność: wielobarwne profile mogą być stworzone z kilku pól pomiarowych lub przy pomocy kompletnych wielobarwnych wzorników
  • Przyjazne dla użytkownika: zintegrowany asystent całkowicie automatyzuje proces tworzenia wielobarwnych profili
  • Precyzja: twórz i zarządzaj własną bazą barw dodatkowych w celu precyzyjnej reprodukcji standardów druku
  • Opłacalność: dzięki perfekcyjnej symulacji barw dodatkowych, unika się wydłużonego przygotowania pracy na maszynie i poprawia się komunikację z klientami

Integracja środowisk: GMG OpenColor i GMG ColorProof

Przez połączenie kilku systemów GMG ColorProof, te same dane spektralne barw mogą być wiarygodnie wykorzystane do profilowania i produkcji w różnych lokalizacjach firmy przy uzyskaniu stałych rezultatów. To jest miejsce, gdzie technologia GMG ProofStandard wykazuje swoją siłę: wszystkie zebrane barwy i profile wielobarwne mogą być wykorzystywane w każdej chwili, przez każdy podłączony system GMG ColorProof. Nawet bez interwencji pojedynczych użytkowników, GMG OpenColor może tworzyć profile wielobarwne w locie i udostępnić je dla każdego systemu GMG Color Proof będącego w sieci.