Digital Flexo for Labels

Digital Flexo for Labels

Standardowe funkcje oprogramowania Digital Flexo Suite umożliwiają operatorom przygotowywanie wielu zadań i jednoczesne sterowanie wieloma naświetlarkami CDI. Dla każdej naświetlonej i wyciętej matrycy tworzony jest szczegółowy raport z produkcji do celów księgowych.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

+48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

+48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

Digital Flexo Suite pozwala na znaczące oszczędności poprzez zautomatyzowanie procesów w przygotowalni flekso. Jest to zestaw oprogramowania Esko, zaprojektowany specjalnie dla przemysłu opakowaniowego.

Digital Flexo Suite pozwala na automatyczne wysyłanie niezbędnych informacji o pracy do naświetlarki, maszyny wycinającej polimery oraz montażowej.

pliki/digiprint/esko/fotoCDI/Staggered_Cut_Labels.png

Wszystkie zestawy Digital Flexo Suite zawierają następujące moduły:

PlatePrep pozwala na łączenie bitmap na jednej płycie oraz jednoczesne sterowanie kilkoma naświetlarkami CDI. Każda naświetlona płyta otrzymuje swój dokładny raport.

XL-Table Connection - pozwala wysłać informację o cięciu płyty do stołu Kongsberg. Redukuje to znacząco ilość odpadów z płyt poprzez eliminację ludzkich błędów i niedokładność cięcia.

Hotfoldery pozwalają zautomatyzować podstawowe funkcje igital Flexo Suite.

Bitmap Viewer - narzędzie do kontroli plików przed naświetlaniem