C3 Folding Carton & Corrugated

C3 Folding Carton & Corrugated jest wstępnie skonfigurowanym systemem biznesowym do opakowań kartonowych oraz produktów z tektury falistej, opracowanym przez theurer.com C3, który stosowany jest z powodzeniem w całej Europie. System zawiera wstępnie zdefiniowane, ściśle określone dane podstawowe, procesy biznesowe, raporty i statystyki, a co za tym idzie pozwala na szybkie rozpoczęcie realizacji procesu. C3 wykorzystuje zoptymalizowane szablony do oszacowania realizacji produkcji opakowań z tektury litej i falistej.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

Kluczowe korzyści

  • Porównanie kosztów produkcji, np.: KBA Offset i HP Indigo Digital
  • W pełni zintegrowane zarządzanie jednostkami magazynowymi na potrzeby kalkulacji, sprzedaży, logistyki i produkcji
  • Integracja z  systemami Esko oraz HP Indigo
  • Przejrzyste zarządzanie polityką magazynową i wyrobami gotowymi §Łatwe zarządzanie seriami wzorów

Równoczesne oceny porównawcze dla każdej liczby wariantów i każdego nakładu produkcji

C3 umożliwia symulację i  zestawienie kosztów produkcji dla technologii wykonania zlecenia np.: fleksodruku i druku cyfrowego. Zestawienie porównawcze może uwzględnić cały park maszynowy, który technologicznie jest przystosowany do realizacji zlecenia. Wszystkie warianty kalkulacji oferowane w tym zakresie funkcjonalności C3 są możliwe do realizacji bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. C3 prezentując zestawienie możliwych opcji nakierowuje nas na najbardziej ekonomiczny wariant dla każdego rozpoznawalnego nakładu.

Zarządzanie narzędziami

C3 zarządza wszystkimi typami narzędzi, takimi jak wykrojniki, matryce, patryce lub formy do embosingu, łącznie ze wszystkimi wymaganymi szczegółami technicznymi. Funkcja ta pozwala na identyfikację wszystkich narzędzi możliwych do zastosowania dla danego produktu  z uwagi na ich konstrukcję lub wymiary.

Integracja z partnerami branżowymi, np.: Esko czy HP Indigo

W celu zmaksymalizowania efektywności przepływu pracy, współpracujemy z branżowymi partnerami. Współpraca ta ukierunkowana jest na automatyzację wielu procesów za pomocą JDF/JMF. Wykorzystując oprogramowanie Automation Engine firmy Esko dostarczamy naszym klientom gotowe rozwiązania integracji przesyłu danych dla procesu przygotowania do wydruku realizowanego przez Automation Engine lub zagwarantowanie optymalizacji przepływu zleceń dla wydruków cyfrowych realizowanych przez HP Indigo.

Zarządzanie jednostkami magazynowymi

C3 oferuje doskonale dostosowane zarządzanie wersjami w celu zorganizowania różnych wariantów produktowych. Charakterystyki produktowe podzielone są na funkcje szablonu jednostek magazynowych (“Etykieta na butelkę 500ml”) oraz wersje rzeczywiste („Pomarańcza”, „Cytryna”,...). Daje to dla C3 możliwość oceny wersji w zakresie kalkulacji oraz produkcji i jednoczesnego zaangażowania w sprzedaż, magazynowanie i logistykę. W zależności od wymagań zlecenia, C3 wykonuje kalkulację uwzględniając formy drukowe, dla kolorów wspólnych, kolorów wymiennych oraz całej serii wzoru.

Przygotowanie zleceń łączonych

C3 umożliwia grupowe przetwarzanie wielu produktów podczas realizacji łączonych zleceń oraz szacowania ceny za realizację takiego zadania. W razie potrzeby, indywidualnie wycenianeprodukty mogą być dystrybuowane w ramach określonego porządku produkcji, np.: sekwencji separacji. W przypadku szerokiego zakresu formatów i  ilości, C3 upraszcza proces poprzez oferowanie propozycji minimalnego nakładu, jak również analizy zużycia i minimalnej liczby arkuszy.