Large Format & Signmaking

theurer.com

C3 Large Format & Signmaking jest wstępnie skonfigurowanym systemem biznesowym do zarządzania produkcją opracowanym przez theurer.com C3, który stosowany jest z powodzeniem w całej Europie. Zawiera wstępnie zdefiniowane, ściśle określone dane podstawowe, procesy biznesowe, raporty i statystyki, a co za tym idzie, umożliwia szybkie rozpoczęcie realizacji zlecenia. Zawiera także szablony do oszacowania realizacji produkcji. Dlatego też jest w stanie zaoferować platformę dostosowaną do danej działalności, którą to można dalej optymalizować i automatyzować.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

Ocena porównawcza – np.: sitodruku i druku cyfrowego

C3 daje możliwość realizacji jednoczesnych wycen dla różnych opcji produkcyjnych. Może też wycenić produkcję na różnych maszynach za pomocą zróżnicowanych metod produkcyjnych w  tym samym czasie i dla dowolnego nakładu. Oznacza to, że oczekiwane  koszty produkcji wycinanych liter winylowych oraz produkcji za pomocą druku cyfrowego, mogą być kalkulowane jednocześnie. Następnie, C3 proponuje najbardziej efektywną opcję produkcji dla każdej liczby elementów.

Logistyka dla klientów sklepów sieciowych

Terminowe dostawy do sklepów sieciowych, z których każdy posiada swoją indywidualną kompozycję materiałów reklamowych jest wymagającym procesem. C3 wspiera klienta przy współpracy z dystrybutorami dostaw i umożliwia doskonałe zarządzanie kombinacją sklep-artykuł-ilość. Ponadto, dla każdego sklepu można w  prosty sposób utworzyć potwierdzenia dostawy.

Zarządzanie przygotowaniem do druku

C3 optymalizuje zarządzanie całym procesem przygotowania do druku. Proces akceptacji kontrolowany jest całkowicie w portalu sieciowym C3 lub wspiera konwencjonalne kanały komunikacji. Data akceptacji może być monitorowana przez C3. W razie potrzeby, bezpośrednio z C3 może zostać wysłane przypomnienie o  wydaniu akceptacji.

Narzędzia i sita

Narzędzia i sita są zarządzane przez C3 w sposób efektywny. Każda grupa narzędzi lub sit może w  związku z tym posiadać indywidualne charakterystyki, np.: liczba zastosowań, rozmieszczenie, układ siatki, teoretyczna objętość koloru, lokalizacja magazynu lub dodatkowe dane charakterystyczne dla firmy.

Indywidualna kontrola wykonalności w ramach oceny

Kontrola wykonalności C3 określa, która maszyna jest dostępna. W tym celu, praktyki firmowe klienta mogą także zostać zintegrowane z C3 jako dodatek do wszelkich dodatkowych kryteriów technicznych. Wynikowe koszty szacowane są przez C3, na przykład na podstawie wybranych maszyn i formatów drukowania. Następnie, C3 może rozpoznać to, których siatek należy użyć i sugeruje wybraną opcję.

Koszt farb

C3 szczegółowo uwzględnia koszty kolorów do sitodruku oraz druku cyfrowego, Koszty te są obliczane na podstawie procentowej powierzchni pokrycia drukowanego obszaru, na przykład w  cm² oraz teoretycznej objętości koloru. Uwzględniona może zostać także chłonność drukowanego materiału.

Receptury farb

Mieszanie i receptury farb to zadanie, które może kontrolować C3. Komponenty kolorystyczne mogą być na przykład wskazane jako wartość procentowa lub gramowa w spisie inwentarza komponentów kolorystycznych. W przypadku gdy zamówienie klienta wymaga zastosowania koloru mieszanego, C3 niezależnie monitoruje czy mieszanka jest gotowa w magazynie, czy też należy przeprowadzić nowe mieszanie kolorów. W  razie potrzeby, można złożyć zamówienie na mieszanie kolorów i zaplanować zastosowane komponenty kolorystyczne.

Optymalizacja zastosowania

Odpowiednia maszyna oraz szerokość sita dla danego zadania może zależeć od wielu czynników. C3 ma możliwość uwzględnienia wymaganego kierunku projektu, charakterystyk klienta, wymiarów maszyny, specjalnych metod produkcyjnych oraz narzędzi dostępnych w  firmie, a także indywidualnych charakterystyk zamówienia.