Flexible Packaging & Converting

Theurer

C3 Flexible Packaging & Converting jest wstępnie skonfigurowanym systemem biznesowym do produkcji opakowań giętkich oraz przetwórstwa folii opracowanym przez theurer.com C3, który stosowany jest z powodzeniem w firmach w całej Europie. Zawiera wstępnie zdefiniowane, ściśle określone dane podstawowe, procesy biznesowe, raporty i statystyki, a co za tym idzie, umożliwia szybkie rozpoczęcie wdrożenia.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Zbigniew Jemioło

48 600 855 255

Zapytaj o szczegóły

Łukasz Szymański

48 668 129 629

Zapytaj o szczegóły

C3 Flexible Packaging & Converting jest wstępnie skonfigurowanym systemem biznesowym do produkcji opakowań giętkich oraz przetwórstwa folii, opracowanym przez theurer.com C3, który stosowany jest z powodzeniem w firmach w  całej Europie.

Zawiera wstępnie zdefiniowane, ściśle określone dane podstawowe, procesy biznesowe, raporty i statystyki, a co za tym idzie, umożliwia szybkie rozpoczęcie wdrożenia. Zawiera także szablony do wyceny produkcji opakowań giętkich i przetwórstwa folii. Dlatego też, C3 oferuje podstawę dostosowaną do potrzeb danej działalności, którą to można dalej optymalizować oraz automatyzować.

Kluczowe korzyści:

 •  Porównanie kosztów pomiędzy technologiami (np.: Fleksodruk/Druk cyfrowy)
 • W pełni zintegrowane zarządzanie jednostkami magazynowymi na potrzeby kalkulacji, sprzedaży, logistyki i produkcji
 • Integracja z systemami Esko oraz HP Indigo
 • Przejrzyste zarządzanie polityką magazynową i gotowymi produktami
 • Przygotowanie do druku – wytłaczanie – drukowanie – laminowanie – pakowanie - logistyka

Równoczesne oceny porównawcze dla każdej liczby wariantów i każdego nakładu produkcji


C3 umożliwia symulację i zestawienie kosztów produkcji dla technologii wykonania zlecenia np.: fleksodruku i druku cyfrowego. Zestawienie porównawcze może uwzględnić cały park maszynowy, który technologicznie jest przystosowany do realizacji zlecenia. Wszystkie warianty kalkulacji oferowane w tym zakresie funkcjonalności C3 są możliwe do realizacji bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. C3 prezentując zestawienie możliwych opcji nakierowuje nas na najbardziej ekonomiczny wariant dla każdego rozpatrywanego nakładu.

Zarządzanie formami drukowymi w postaci płyt i tulei fleksograficznych lub cylindrów wklęsłodrukowych

C3 umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi formami drukowymi, negatywami, pozytywami, tulejami i plikami. Formy drukowe mogą być zarządzane jako kompletne zestawy lub indywidualnie ze względu na kolor i typ w danym magazynie. W zależności od tego czy formy drukowe wytwarzane są na miejscu czy zlecane na zewnątrz, C3 gwarantuje pomoc w procesie produkcji oraz zamówień.

Rozpoznanie materiału oraz zapewnienie jakości

C3 gwarantuje pełną identyfikowalność materiałów, kolorów, półproduktów i produktów biorących udział w procesie produkcji dla danej partii lub palety. Dla materiałów dostarczanych w rolkach, istnieje możliwość uruchomienia opcji indywidualnego zarządzania rolkami.

Zarządzanie recepturami

C3 umożliwia zarządzanie recepturami do produkcji folii oraz kontrolę nad poszczególnymi komponentami takimi jak granulaty, wypełniacze lub dodatki, co stanowi doskonałą podstawę do efektywnego planowania dostępności oraz identyfikowalności materiałów.

Zarządzanie pojedynczą rolką oraz partiami

C3 obsługuje pojedyncze rolki i całe partie w sposób prosty i efektywny, a  także upraszcza proces poprzez umożliwienie przydzielenia każdej rolce unikalnych numerów identyfikacyjnych. Podczas planowania produkcji na zamówienie, funkcja ta usprawnia proces pozyskiwania wymaganej ilości materiału z magazynu lub zamawiania takiego materiału.

Integracja z partnerami branżowymi, np.: Esko czy HP Indigo

W celu zmaksymalizowania efektywności przepływu pracy, współpracujemy z branżowymi partnerami. Współpraca ta ukierunkowana jest na automatyzację wielu procesów za pomocą JDF/JMF. Wykorzystując oprogramowanie Automation Engine firmy Esko dostarczamy gotowe rozwiązania integracji przesyłu danych dla procesu przygotowania do wydruku realizowanego przez Automation Engine lub zagwarantowanie optymalizacji przepływu zleceń dla wydruków cyfrowych realizowanych przez HP Indigo.

Półfabrykaty i półprodukty

Folie pojedyncze oraz laminaty, które nie są wykonywane na zamówienie, przetwarzane są w C3 jako półprodukty. Elementy magazynowane na różnych etapach produkcji, np.: drukowane czy laminowane, traktowane są jako półfabrykaty. Dla takich półfabrykatów, organizować można procesy, itp. w taki sposób, aby określone etapy produkcji były wdrażane wyłącznie w przypadku zamówienia dostawy („Pakowanie na życzenie”).

Dodatkowe funkcje:

 • Oznaczanie logistyczne: identyfikacja wg. GS 1 /SSCC za pomocą etykiet paletowych, kartonowych, na rolkach lub na korpusach
 • Opracowywanie planów dla rolek z materiałami brutto/netto oraz dla różnych szerokości wstęgi w zależności od zamówienia
 • Dowolne jednostki ilościowe, takie jak: mkw, m, rolki, sztuki, kg oraz system metryczny lub anglosaski
 • Impozycja graficzna i  optymalizacja szerokości wstęgi
 • Elektroniczne liczniki maszynowe dla zachowania maksymalnej efektywności i przejrzystości, np.: dla krajarek
 • Portal sieciowy do: zarządzania jednostkami magazynowymi, akceptacji, zarządzania seriami produktów oraz kalkulacji
 • Wytyczne np. dla: czasów przyrządów, prędkości maszyny i generowania odpadów