Text Recognition Deskpack plug-in od Esko

30 maja 2018

Rozpoznawanie Tekstu dla Adobe® Illustrator® to wtyczka do programu Adobe Illustrator. Jest to jedyny produkt, który przetwarza zaznaczone znaki w edytowalny tekst w Adobe® Illustrator®. Sprawia on, że wprowadzanie zmian do kopii dowolnych materiałów graficznych w Adobe® Illustrator® jest dziecinnie proste.


Wcześniej, aby wprowadzać zmiany w tekście w plikach projektowych Adobe® Illustrator®, na swoim komputerze musiałeś mieć zainstalowane niezbędne czcionki. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest przetwarzanie tekstu do wersji nieedytowalnej, zamrożonej. W martwym tekście nie można niczego dopisać.

W niektórych branżach ponad 90% przychodzących materiałów graficznych jest w formie nieedytowalnej. Sprawia to, że najprostsza zmiana tekstu staje się prawdziwym wyzwaniem wymagającym czasochłonnego kombinowania.

Rozpoznawanie czcionek

Wtyczka Rozpoznawania Tekstu wykrywa także, jaka czcionka jest wykorzystywana w nieedytowalnym elemencie i dopasowuje ją do czcionek dostępnych w Twoim systemie.

Języki obce

Bardzo wartościowe narzędzie do pracy nad kopią w  językach obcych - jako że ręczne przepisywanie całych ustępów może łatwo prowadzić do błędów.

Funkcja porównania

Choć zmiany w tekście są wprowadzane w czasie rzeczywistym, funkcja Porównania nadal pozwala na porównanie poprawionego tekstu z oryginalnym, z podziałem ekranu na wersję „przed” i „po”. Istotne zmiany wizualne pomiędzy tekstem rozpoznanym a oryginalnym są podświetlane, aby zwrócić Twoją uwagę.

Klient Docelowy

Każda osoba zajmująca się konwersją lub drukowaniem, która otrzymuje pliki w Adobe® Illustrator® i musi często aktualizować elementy tekstu.

Prosta matematyka

Dzięki wtyczce Rozpoznawania Tekstu z łatwością oszczędzisz 30 minut na każdym zadaniu. Wyobraź sobie, ile czasu oszczędzisz w dzień, tydzień, miesiąc, rok! Nie mówiąc już o dodatkowych projektach, które możesz przyjąć.


Opracowano na podstawie materiałów Esko