KB220242078: Licencja Java Oracle a produkty Esko

26 kwietnia 2019

Co uległo zmianie w styczniu 2019 ?

Firma Oracle ogłosiła, że w styczniu 2019 r. rozpocznie naliczanie opłat za indywidualne korzystanie z oprogramowania JAVA JRE oraz JDK. W związku z tym pojawia się pytanie, czy ta zmiana polityki licencji Oracle dotyczy również klientów firmy Esko posiadających produkty wykorzystujące technologię Java.

Co uległo zmianie w styczniu 2019 r.?

W styczniu 2019 r. firma Oracle kończy wprowadzanie nowych bezpłatnych aktualizacji programu Java 8. Późniejsze wersje programu Java (np. 10 i 11) nie będą oferowane bezpłatnie, a wersje wcześniejsze przestaną być aktualizowane.

Co to znaczy dla oprogramowania Esko do wersji 18?

Oznacza to, że wersje programu Java wprowadzone na rynek przed styczniem 2019 r., w tym wersje wysłane z produktami Esko Software Platform 18, będą w dalszym ciągu mogły być wykorzystywane bezpłatnie również po styczniu 2019 r. W praktyce oznacza to, że nasi klienci będą mogli w  dalszym ciągu przez wiele lat korzystać z wersji 18 (i wersji wcześniejszych) wszystkich produktów Esko bez naruszania praw firmy Oracle.

Co to znaczy dla oprogramowania Esko od wersji 18.1?

Produkty wprowadzone na rynek po styczniu 2019 r. zostały dostosowane do OpenJDK Java, czyli wersji open-source programu Java (która pod względem technicznym jest identyczna jak jądro programu Oracle Java).  Jesteśmy przekonani, że zapewni to taką samą jakość klientom Esko, bez ryzyka naruszania warunków licencji. Założenie to przetestowaliśmy opracowując produkty z wykorzystaniem programu OpenJDK i  przeprowadzając na nich pełną procedurę zapewnienia jakości. Wersja Esko Software Platform wprowadzona w marcu została opracowana na bazie programu OpenJDK dla wszystkich produktów, z  wyjątkiem produktów, dla których nie występuje aktualizacja w marcu 2019 r. Pozostałe produkty zostaną dostosowane w ramach aktualizacji w lipcu 2019 r. 

  Zgodnie z najlepszą wiedzą firmy Esko, produkty wysyłane przez Esko nie zawierają wersji programu Java, za które nasi klienci powinni płacić opłaty licencyjne na rzecz firmy Oracle.

Źródło:  http://bit.ly/2W6KdkL